Press ESC to close

Ý nghĩa Hội Thánh trong Hy Ngữ

Hội Thánh là gì? Có nhiều từ khác nhau chỉ về Hội Thánh trong Kinh Thánh. Hội Thánh được gọi là ‘dân tộc được chọn’, ‘dân được chọn’, ‘thầy tế lễ nhà vua’, ‘dân thánh’ (1 Phi 2:9), ‘thân thể Đấng Christ’ (1 Cor 12:27,…

Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Từng Lớn Nhất Nước Mỹ Bỏ Phiếu Chấp Thuận LGBTQ

Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Từng Lớn Nhất Nước Mỹ Bỏ Phiếu Chấp Thuận Đồng Tính. Chà, việc đó không mất nhiều thời gian. Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp nhanh chóng từ bỏ Cơ đốc giáo theo Kinh…

Hội Thánh là gì? Hội Thánh trong Hy Ngữ
Ý nghĩa Hội Thánh trong Hy Ngữ

Hội Thánh là gì? Có nhiều từ khác nhau chỉ về Hội Thánh trong Kinh Thánh. Hội Thánh được gọi là ‘dân tộc được chọn’, ‘dân được chọn’, ‘thầy tế lễ nhà vua’, ‘dân thánh’ (1 Phi 2:9), ‘thân thể…

Cơ Đốc Nhân có nên tìm kiếm phép lạ
Cơ Đốc Nhân có nên tìm kiếm phép lạ?

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của phép lạ, uy quyền, toàn năng trên mọi loài sống, con người, vật thọ tạo và toàn cõi của vũ trụ. Chúng ta có thể bắt gặp phép lạ của Đức Chúa…

Những dấu hiệu của một Hội Thánh đang trở nên thế tục hóa

Chúng ta đang sống trong một thế giới hậu hiện đại nơi mà bối cảnh sử dụng lăng kính hiện đại của khoa học, tâm lý học và những lí luận giao tiếp. Trong khi lối suy nghĩ và hiểu…