Press ESC to close

Nhu cầu ngày nay của hội thánh không phải trở thành hội thánh phát triển, nhưng là trở nên một hội thánh khỏe mạnh

Sứ Mạng Của VietChurch

VietChurch có mặt với sứ mạng cung cấp nền thần học đúng đắn theo Kinh Thánh nhầm phục vụ cộng đồng Hội Thánh địa phương người Việt. Chúng tôi cung cấp nguồn tài liệu, các bài viết và sách Reform Theology nhấn mạnh Đức Chúa Trời làm trung tâm qua Phúc Âm của Chúa Jesus Christ. Mục tiêu của chúng tôi là nhấn mạnh đến việc cung cấp nền thần học cẩn thận cho những người hầu việc Chúa và gia đình của họ để hội thánh địa phương trở nên khỏe mạnh.

Nguồn tài liệu

Những tài liệu chúng tôi cung cấp và phân phối trên vietchurch.net đều được bảo vệ dưới quyền tác giả. Tất cả các bài viết trên vietchurch.net đều có quyền tác giả.

GỞI TIN NHẮN

Liên Hệ Chúng Tôi


Chúng tôi vui lòng kết nối và sẵn sàng trả lời các câu hỏi trong thời gian phù hợp!

Hoặc kết nối với chúng tôi với các kênh truyền thông bên dưới