Press ESC to close

Niềm tin và thông điệp người Bap-tit năm 2000

Niềm Tin và Thông Điệp Của Người Báp-tit 2000

Baptist Faith & Message 2000

Bản ĐỨC TIN VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI BÁP-TÍT nầy đã được GIÁO HỘI BÁP-TÍT NAM PHƯƠNG chấp thuận, và tu chính nhiều lần trong các Đại Hội kể từ khi bắt đầu soạn thảo từ năm 1925 ờ San Francisco, CA. Con Dân Chúa trong Giáo Hội Báp-tít chấp nhận bản nầy như là một bản tóm lược hầu hết các niềm tin chân chính trong Thánh Kinh. Bản nầy là một trong nhiều điểm đặc thù của Người Báp-tít nói lên niềm tin chung của Giáo Hội. Trọng Tâm của Giáo Hội là:

(1) giữ vững niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đức Chúa Trời, Chúa Chủ Tể, và là Đấng Cứu Rỗi duy nhất của nhân loại.

(2) Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời không sai lầm.

(3) Đem hết nỗ lực truyền bá Phúc Âm của Chúa trên khắp thế giới cho đến khi Ngài trở lại. Người Báp-tít còn được mệnh danh là người của Sứ Mạng Truyền Giảng Lời Chúa.

Loading