Hội Thánh là gì? Hội Thánh trong Hy Ngữ
Ý nghĩa Hội Thánh trong Hy Ngữ

Hội Thánh là gì? Có nhiều từ khác nhau chỉ về Hội Thánh trong Kinh Thánh. Hội Thánh được gọi là ‘dân tộc được…

Cơ Đốc Nhân có nên tìm kiếm phép lạ
Cơ Đốc Nhân có nên tìm kiếm phép lạ?

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của phép lạ, uy quyền, toàn năng trên mọi loài sống, con người, vật thọ tạo và…

Phúc Âm là gì?

Tin Lành là gì? Nhiều Cơ Đốc Nhân, hội thánh và các tổ chức mục vụ thường xuyên sử dụng từ Phúc Âm để mô tả…

Vì sao nữ không là mục sư
Vì sao nữ không là mục sư?

Phụ nữ bắt đầu là mục sư cách phổ biến vào khoản cuối thế ký thứ 19. Giai đoạn này, nhiều phụ nữ trẻ…