TÌM TÌNH NGUYỆN VIÊN CỘNG TÁC

Tình Nguyện Viên

Vietchurch.net có khải tượng  cung cấp các bài viết, tài liệu và sách Reformed Theology để làm nguồn tài liệu hỗ trợ hội thánh địa phương.

Nếu bạn sở hữu khả năng tiếng Anh tốt, đam mê dịch thuật, chúng tôi rất mong được có sự cộng tác của các bạn để dịch thuật các tài liệu chất lượng có bản quyền. Sự cộng tác của các bạn là một phần lớn lao xây dựng cho hội thánh người Việt. 

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN

    Chúng tôi sẽ liên hệ khi nhân được thông tin đăng ký của bạn.