Giáo lý vấn đáp tóm tắt Baptist 1689

Giáo lý vấn đáp tóm tắt Baptist 1689 The Baptist Catechism 1689 Tài liệu “Giáo Lý Vấn Đáp - Theo Quan Điểm Tin Lành…

Giáo Lý Vấn Đáp Tóm Tắt Westminster

Giáo Lý Vấn Đáp Vắn Tắt Westminster  Westminster Shorter Catechism Hội đồng Westminster được triệu tập lần đầu tiên vào năm 1643, và bản…

Tuyên xưng đức tin Bap-tit Philadelphia 1742

Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742 Philadelphia Baptist Confession of Faith (1742) Tuyên Xưng Đức Tin Bap-tit Philadelphia 1742, hay còn được gọi…

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996
Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996

Tuyên Xưng Đức Tin Cambridge 1996 The Cambridge Declaration 1996 Bản Tuyên Bố Cambridge là một tuyên xưng đức tin được viết vào năm…

Niềm Tin và Thông Điệp Của Người Báp-tit 2000

Niềm Tin và Thông Điệp Của Người Báp-tit 2000 Baptist Faith & Message 2000 Bản ĐỨC TIN VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI BÁP-TÍT nầy…