Press ESC to close

Suy ngẫm từ vị mục sư mới cho những người mở mang hội thánh

Gần đây hội thánh chung tôi kỷ niệm một năm thành lập hội thánh. Ngợi khen Chúa vì sự thành tín của Ngài. Chúng tôi đã có được động lực để trở thành hội thánh rao giảng Phúc Âm, tin vào Kinh Thánh cho vinh hiển của Ngài trong một lĩnh vực mà bị bỏ qua trong nỗ lực mở mang hội thánh.

Đây là 10 suy gẫm sau một năm thành lập hội thánh của chúng tôi – 2 lẽ thật cần ghi nhớ, 3 cảnh báo cần phải chuẩn bị, 3 lời căn dặn cần vâng giữ, và 2 lời hứa cần được bám lấy.

LẼ THẬT CẦN NHẮC NHỚ

1. Phúc Âm phải là điều quan trọng nhất (1 Cor 15:1-4)

Phúc Âm là tin tức tốt lành của Chúa Jesus Christ. Tin tức này là tin lành vì Chúa đã tạo nên con người chúng ta theo hình ảnh Ngài, giống như Ngài, nhưng chúng ta đã phạm tội chống nghịch Ngài và xứng đáng cho cơn thịnh nộ. Đó là lí do vì sao Ngài sai Chúa Jesus để sống đời sống hoàn hảo, vô tội, để chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta – gánh lấy cơn thịnh nộ mà chúng ta đáng phải nhận – và sống lại trong ngày thứ ba cho sự công chính của chúng ta.

Đây chính là sứ điệp mà mỗi tội nhận cần được nghe để được cứu. Và Chúa Jesus đã kêu gọi chúng ta, những mục sư để rao giảng sứ điệp này. Phúc Âm phải là trọng tâm của của mọi thứ chúng ta làm trong hội thánh vì nó là sứ điệp trung tâm của Kinh Thánh. Nó là điều quan trọng hàng đầu. Nếu bạn đặt nó ở thứ hai, tôi không biết bằng cách nào bạn được gọi là hội thánh.

2. Thành công = Trung tín (1 Cor. 4:1-2)

Một hội thánh thành công là một hội thánh trung tín. Thành công không đươc định nghĩa bằng thành viên của bạn tăng trưởng hoặc số người chịu báp-tem tăng lên; nó ít liên quan đến ngân sách hoặc cơ sở nhà thờ. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập đến; trung tín là áp kế đo lường.

Khi chúng ta hết sức để trung tín, Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài sẽ sản sinh bông trái.

CẢNH BÁO CẦN CHUẨN BỊ

3. Mở mang hội thánh mới là tốt đẹp nhưng là công tác khó

Mở mang hội thánh mới rất khó khăn. Mở mang hội thánh mới ở tại thành phố còn khó khăn hơn nữa. Chúng tôi ở Southeast Washington, DC. Satan luôn ghét Chúa Jesus và hắn cũng ghét những người thuộc về Chúa Jesus, là Hội Thánh. Ma quỷ sẽ dùng mọi cách nó có thể làm để làm nản lòng, ngăn cản và làm chúng ta mất tập trung vào Chúa Jesus và sứ mạng của Ngài.

Một kẻ thù khác chính là tội lỗi, đang vận hành cách hung hăng mọi nơi trên thế giới và biểu hiện trong nhiều cách khác nhau trong nhiều bối cảnh khác nhau. Với chúng tôi trong khu phố Congress Heights của tiểu ban Washington DC, tội lỗi phô diễn nó bằng hình thức bạo lực và hoạt động ma tuý trong cộng đồng. Tội lỗi cũng phô bày trong tôi (là mục sư) và hội chúng chúng tôi. Trộn tất cả những thứ này lại, việc mở hội thánh có những khoảnh khắc vô cùng khó khăn. Nhưng nó là công việc tốt đẹp, vì nó là công việc của Đức Chúa Trời.

4. Mở mang hội thánh là nỗ lực của đội ngũ (Tít 1:5; 1 Phi-e-rơ 5:1; Mác 6:7)

Nhiều trưởng lão là điều bình thường, theo đường lối hướng dẫn của Kinh Thánh. Có quá nhiều mục vụ trong công tác hội thánh được gieo trồng chỉ bởi một mục sư.

5. Nhiều người sẽ rời bỏ

Điều này không thể trảnh khỏi. Sẽ có người rời khỏi hội thánh của bạn, thậm chí ngay khi mới bắt đầu, có thể vì lí do tốt hoặc lí do xấu.

Mục sư, hãy yêu thương và gần gũi với các thành viên trong hội thánh bạn. Bạn không sỡ hữu họ, Đức Chúa trời sở hữu họ. Cố gắng yêu thương các thành viên trong hội thánh là những người có thể sẽ chuyển đến các hội thánh khác và tin vào Đức Chúa Trời trong quá trình này.

LỜI CĂN DẶN CẦN VÂNG GIỮ

6. Giảng Lời Đức Chúa Trời

Các mục sư được kêu gọi thể rao giảng Lời của Đức Chúa Trời (2 Tim 4:2). Trong việc mở mang hội thánh, mục sư nhận ra rằng ông phải làm rất nhiều việc. Nhưng chúng ta phải hứa nguyện chính mình vào sự cầu nguyện và công tác Lời Đức Chúa Trời (Công 6:4). Giao nhiệm vụ nhiều nhất có thể (Ê-phê-sô 4:12). Không có gì quan trong hơn.

Tôi đã nghe lời này từ những vị mục sư tôi kính trọng “Tôi thà để mọi thứ trong hội thánh thất bại hơn là thất bại trong việc rao giảng Lời Đức Chúa Trời”. Đây phải là tư thế của chúng ta, đặc biệt là trong những năm đầu.

7. Chăn bày

Nhưng người mở mang hội thánh không phải chỉ là người rao giảng; họ cũng phải là người chăn.  Họ phải luôn ghi nhớ lời tạm biệt của Phao-lô với những trưởng lão tại Ê-phê-sô “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công 20:28). Họ không được quên lời căn dặn của Phi-e-rơ “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, 3không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy” (1 Phi-e-rơ 5:2-3).

Chúng ta cần phải biết chiên của mình, quan tâm đến họ, yêu thương họ, dạy dỗ họ, khích lệ họ và khuyên nhủ họ. Chúng ta có thể chăn bày giống như Chúa Jesus, yêu thương giống Chúa Jesus và dẫn dắt giống Chúa Jesus.

8. Yêu thương anh em

Phúc Âm là sứ điệp cứu rỗi duy nhất. Như vậy, đưa Chúa Jesus đến với mọi người và tin cậy Ngài sẽ làm công tác cứu rỗi. Cùng lúc đó, áp dụng sứ điệp phúc âm bằng công việc tốt lành (Tít 3:8,14). Nghĩ về làm cách nào Đức Chúa Trời được rao giảng nhưng cũng đáp ứng những nhu cầu thuộc thể cấp bách.

Công việc lành không phải là phúc âm, nhưng nó được buộc vào phúc âm. Người phúc âm làm những việc lành.

LỜI HỨA CẦN BÁM LẤY

9. Chúa Jesus xây dựng Hội Thánh Ngài (Mat 16:18, Thi 127:1).

Chúa Jesus hứa sẽ xây dựng hội thánh Ngài và không gì có khả năng ngăn hội thánh – thậm chí cả cửa âm phủ. Điều này là sự khích lệ lớn và nhắc nhở cho tôi là một mục sư mới của một hội thánh mới; Chúa Jesus là Đấng đang xây.

Và bất cứ điều gì Ngài xây đều thành công. Cuối cùng, chúng ta sẽ thắng. Vì vậy, khi có những thách thức trong hội thánh hoặc trong cộng đồng, đây là lời hứa lớn lao để mong chờ và yên nghỉ: Chúa Jesus không thể thất bại.

10. Chúa Jesus ở cùng với Hội Thánh Ngài

Chúa Jesus ở cùng với hội thánh mà Ngài xây nên. Ngài hứa như vậy. Ngài phán trong Ma-thi-ơ 28:20 “Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”.

Ngài đã ở cùng với chúng tôi trong những lúc thăng trầm của năm đầu tiên. Ngợi khen Chúa vì sự hiện diện của Ngài với chúng tôi trong công tác phúc âm đầy mới mẻ này. Và, Ngài cũng ở cùng bạn, Cơ Đốc Nhân. Hãy yên lòng.

By Joshua Roulhac from 9Marks

Loading