Press ESC to close

Giáo lý vấn đáp tóm tắt Baptist 1689

Giáo lý vấn đáp tóm tắt Baptist 1689

The Baptist Catechism 1689

Tài liệu “Giáo Lý Vấn Đáp – Theo Quan Điểm Tin Lành Báp Tít” (The Baptist Catechism 1689), là một tài liệu giáo lý có tính kinh điển của Phong Trào Báp Tít từ những năm 1689 khi “Tuyên Xưng Đức Tin London Thứ Nhì 1689” (The Second London Confession of Faith 1689) ra đời.

“Giáo Lý Vấn Đáp” xuất xứ từ Tiếng Hy Lạp có nghĩa là “dạy giáo lý theo cách truyền miệng”. Về căn bản, “Giáo Lý Vấn Đáp” là cách dạy giáo lý Kinh Thánh qua việc “hỏi” (H.) và “đáp” (Đ.). “Giáo Lý Vấn Đáp” tỏ ra rất hữu hiệu trong việc tập ghi nhớ giáo lý Kinh Thánh căn bản. Dầu vậy, tùy theo cấp độ thông giải và tuyên giảng, “Giáo Lý Vấn Đáp” giúp phát triển các sự nội kiến thuộc linh về giáo lý Kinh Thánh ở mọi mức độ từ sơ cấp cho đến cao cấp. Không phải chỉ tân tín hữu mới cần “Giáo Lý Vấn Đáp” mà tất cả mọi Cơ Đốc Nhân đều phải thành thạo “Giáo Lý Vấn Đáp” và sự thật là chức trách càng cao thì càng phải thông thạo “Giáo Lý Vấn Đáp”!

Loading